גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great, is our God? שירו כי גדול אלוהי
(Shiru ki Gadol Elohai)
Sing with me, how great, is our God? כל אחד יראה
(Kol echad Yirei)
And all will see, כי גדול אלוהי
(Ki gadol Elohai)
How great is our God… שם מְעַל כל שם
(Shem me’al kol shem)
Name above all names, אותך ראוּי להלל
(Otcha raui le’halel)
Worthy of all praise ליבי ישיר
(Libi yashir)
My heart will sing כי גדול אלוהי
(Ki gadol Elohai)
How great, is our God? שם מְעַל כל שם
(Shem me’al kol shem)
Name above all names, אותך ראוּי להלל
(Otcha raui le’halel)
Worthy of all praise ליבי ישיר
(Libi yashir)
My heart will sing כי גדול אלוהי
(Ki gadol Elohai)
How great, is our God… How great, is our God? Sing with me, How great, is our God? And all will sing, How great, How great, How great is our God? גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great, is our God? שירו כי גדול אלוהי
(Shiru ki Gadol Elohai)
Sing with me, how great, is our God? כל אחד יראה
(Kol echad Yirei)
And all will see, כי גדול אלוהי
(Ki gadol Elohai)
How great is our God! גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great, is our God? שירו כי גדול אלוהי
(Shiru ki Gadol Elohai)
Sing with me, how great, is our God? כל אחד יראה
(Kol echad Yirei)
And all will see כי גדול
(Ki gadol)
How great… גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great is our God! גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great, is our God! שירו כי גדול אלוהי
(Shiru ki Gadol Elohai)
Sing with me, how great, is our God! כל אחד יראה
(Kol echad Yirei)
And all will see כי גדול אלוהי
(Ki gadol Elohai)
How great, is our God! גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great is our God! (How great, is our God?) (How great, is our God?) גדול אלוהי
(Gadol Elohai)
How great is our God…